Skip to main content

Estudiem els formats de paper DIN A

Un dels objectius de l’escola per aquest curs és evitar el malbaratament de paper. A través dels alumnes de la Comissió d’Acció Social s’està treballant a les aules com reduir, reutilitzar i reciclar el paper; aquest també és un compromís del claustre del col·legi.

Aprofitant aquest eix transversal, a la classe de matemàtiques de 3r d’ESO, els alumnes del grup 4 ens hem interessat per les mides que tenen els fulls que fem servir: en concret el format DIN A.

Hem estudiat la relació que hi ha entre les mides dels costats d’un tamany de full, i les mides dels costats dels tamanys anterior i posterior, i hem descobert que a través de les mides d’un A4 podem trobar les mides de tots els altres tamanys. D’aquesta manera els hem anat construïnt: des de l’A0 fins l’A10. Per fer-ho, hem anat unint A4.

Hem calculat la superfície de cada full i també hem vist que en tots ells la raó de semblança és un nombre irracional, √2 !!!​

Departament de Matemàtiques ESO


[rev_slider dina4eso]

Deja una respuesta