Skip to main content

Oferta educativa

T’acompanyem dels 3 als 18 anys

INFANTIL   Acollim i ajudem a créixer els infants

PRIMÀRIA    Formem bones persones amb criteri

SECUNDÀRIA    Fomentem l’esperit crític i la convivència

BATXILLERAT    Preparem per a la vida adulta i professional

EDUCACIÓ CONCERTADA EN TOTES LES SEVES ETAPES

«Per un sol alumne hagués fundat les escoles del Sagrat Cor«

Sta Magdalena Sofia Barat, fundadora de les escoles del Sagrat Cor