Skip to main content

Escola

Les escoles  Sagrat Cor s’han anat configurant com a llocs específics de desenvolupament integral de l’alumne dins d’una comunitat educativa responsable i activa amb una apertura a la realitat social en la diversitat de cultures, intentant construir un àmbit de convivència més humà i més just. 

UNA EDUCACIÓ OBERTA:

 • A tots sense cap discriminació,
 • A les innovacions de cultura i del món amb una postura crítica.

QUE VALORA TOTA LA PERSONA:

La persona creix al relacionar-se amb els altres, en un clima de llibertat i responsabilitat,
conscient del valor del treball, desenvolupant les capacitats creatives

ASSUMINT I VALORANT LA CULTURA DEL PAÍS: ·

 • Volem descobrir els trets propis del lloc on vivim, fent-los nostres. 4. DES D’UNA OPCIÓ CRISTIANA:
 • Que presenta la vida i la persona des d’una visió evangèlica. Volem que els nostres Centres siguin un servei i ens acollim al finançament de l’Administració per garantir la gratuïtat.

La nostra Comunitat educadora, formada per titulars, pares, professors, alumnes i personal no docent, accepta i fa seves aquestes línies que marquen el nostre Projecte Educatiu. Què considerem essencial en una escola cristiana com la nostra? Educar en la interioritat com a camí per a la reconciliació.

Volem promoure una educació que ens ajudi a viure connectats amb el nostre ésser més profund:

 •  Promoure l’equilibri entre les tres dimensions de la persona: la dimensió física-corporal,la dimensió psicològica-emocional i la dimensió transcendent.
 • Potenciar l’harmonia interior, que s’expressa mitjançant l’alegria, l’energia positiva i la felicitat.
 • Educar per tal que cada persona sigui lliurement responsable de la seva existència.
 • Promoure l’autonomia de l’alumne i la consciència de les conseqüències de les pròpies accions. ·Potenciar un model de persona honesta, treballadora, compassiva, amb capacitat de reflexió.
 • Desenvolupar la sensibilitat per descobrir les “ferides” que tots portem a dins.
  ·Insistir en la necessitat d’acceptar les nostres dificultats i limitacions.

LA NOSTRA ESSÈNCIA:

Educar per a les relacions humanitzadores

Educar per a les relacions humanitzadores

 • Fomentar el descobriment del valor de cada persona, el regal de la pròpia vida.
 • Conscienciar-nos que la persona és relació, que som éssers socials i solidaris.
 • Assumir que estimar els altres, descentrar-nos de nosaltres mateixos, ens ajuda a ser millors.

Educar per a ser responsables, tots plegats

 • Estar oberts a la realitat que ens envolta i ser capaços de descobrir la fragilitat del món.
 • Promoure la consciència que formem part de la Creació.
 • Treballar activament per al respecte a la natura, l’ecologia i la sostenibilitat.

 Educar per a les relacions humanitzadores:

 • Fomentar el descobriment del valor de cada persona, el regal de la pròpia vida.
 • Conscienciar-nos que la persona és relació, que som éssers socials i solidaris.
 • Assumir que estimar els altres, descentrar-nos de nosaltres mateixos, ens ajuda a ser millors.

Amb el medi ambient: Educar per a ser responsables, tots plegats, de l’harmonia del món:

 • Estar oberts a la realitat que ens envolta i ser capaços de descobrir la fragilitat del món.
 • Promoure la consciència que formem part de la Creació.
 • Treballar activament per al respecte a la natura, l’ecologia i la sostenibilitat.