Atenció a la diversitat

Creiem que l’alumne és el centre d’atenció, i el tutor el pilar en què es sustenta el seu creixement personal
El tutor és l’enllaç entre la família i l’escola i esdevé el punt de referència clau per definir la trajectòria acadèmica de l’alumne
Realitzem sessions de tutoria individual i en grup
Per tal de fer el seguiment i acompanyament de l’alumnat, els tutors reben el suport del Departament d’Orientació
El Departament d’Orientació té relació amb equips externs:
EAP, gabinets de psicologia, logopèdia,… per tal de fer conjuntament l’acompanyament als alumnes
Atenem la diversitat de l’alumnat
Oferim agrupacions flexibles de les matèries instrumentals a partir de 2n d’ESO per adaptar els continguts a les possibilitats de cada alumne
Oferim orientació vocacional-professional
Creiem que a l’ESO qui vol, pot!

Informació de contacte:

Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9.00 a 10.00 i de 15.30 a 17.30, Divendres només matins

Adreça: Carrer Diputació, 326 – 08009 Barcelona
Correu: [email protected]

Telèfon: 93.265.63.61
Fax: 93.265.71.27