Skip to main content

Organització Batxillerat

1r BATXILLERAT 2024-2025 (LOMLOE)

Descarrega els itineraris del Batxillerat en PDF – Promoció 2024-2025

Descarrega la informació de matèries específiques de Batxillerat en PDF

2n BATXILLERAT 2024-2025 (LOMLOE)

Descarrega els itineraris del Batxillerat en PDF – Promoció 2024-2025

Descarrega la informació de matèries específiques de Batxillerat en PDF

Aquests itineraris i tria de matèries estarà subjecta al nombre d’alumnes que s’inscriguin i a l’organització que pugui oferir el centre.
L’horari dels alumnes es distribuirà entre les 8 i les 14’20 h, de dilluns a divendres.
A més, per completar el seu currículum els alumnes vindran la tarda de dilluns al centre:
* de 15’30 a 17’30 h els alumnes de 1r de batxillerat,
* de 15’30 a 16’30 h els alumnes de 2n de batxillerat.

En tots els itineraris el centre ofereix la possibilitat de realitzar la matèria específica d’Estada a l’empresa, que consisteix en un període de permanència en una empresa, amb l’objectiu de fer conèixer la realitat del món laboral als alumnes.

CURRÍCULUM ALUMNES 1r BATXILLERAT 2024-2025 (LOMLOE)

CURRÍCULUM ALUMNES 2n BATXILLERAT 2024-2025 (LOMLOE)