Skip to main content

Atenció a la diversitat

Per tal d’atendre de forma individualitzada els nostres alumnes, tot respectant el seu ritme d’aprenentatge, utilitzem els següents recursos:
1.- Proposem activitats diferents segons el ritme, les capacitats i els estils d’aprenentatge de cadascú
2.- Fem grups més petits per treballar determinats aspectes d’una àrea:
· Matemàtiques: els problemes
· Llengua: la lectura, la comprensió o l’expressió escrita
3.- Fem grups de reforç escolar
4.- Elaborem Plans Individualitzats sempre que sigui necessari
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ:
· Assessora i ajuda a l’equip docent en la tasca educativa
· Fa el seguiment dels alumnes amb alguna dificultat
· Es relaciona amb els diferents centres i professionals externs que intervenen
en el procés educatiu dels alumnes