Pastoral

Entenem la nostra tasca pastoral com un projecte educatiu que promou els valors de l’Evangeli, dins del nostre context de societat laica, oberta i plural. S’emmarca en la tasca educadora de la congregaciódel SAGRAT COR, i per això el nostre Centre educatiu s’ha anat configurant com a lloc específic:

  • de desenvolupament integral de l’alumne
  • dins d’una comunitat educativa responsable i activa,
  • des d’una dimensió transcendent,
  • obrint-se a la realitat social en la diversitat de cultures,
  • en un intent de construir un àmbit de convivència
  • més just i més humà.
interioritat
Vivència i celebració de la fe
solidaritat
Agenda 21

Informació de contacte:

Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9.00 a 10.00 i de 15.30 a 17.30, Divendres només matins

Adreça: Carrer Diputació, 326 – 08009 Barcelona
Correu: secretaria@sagratcordiputacio.com

Telèfon: 93.265.63.61