Skip to main content

Organització

ACTIVITATS
Projectes interdisciplinars. Des de P3 a 6è d’E
TREBALL INTERCICLES:
Taller de contes EI i EP
Jocs i xocolatada CI i ESO
Taller de cuina CI i CM
Voluntariat Batx. I EI
SORTIDES LÚDIQUES I ACADÈMIQUES
CONVIVÈNCIES ESCOLARS
ACTIVITATS OBERTES A LES FAMILIES:
Concert de Nadal
Carnestoltes
Festa de la Familia
CAMPANYES:
Nadal
Solidaritat