Objectius ESO

Traballem per la formació integral dels nostres alumnes
Tenim presents les seves capacitats, interessos i qualitats
Fomentem la curiositat
Apliquem les TIC a la didàctica de les matèries
Acompanyem els alumnes al llarg de la seva formació
Afavorim la responsabilitat i l’autonomia
Orientem i preparem els alumnes pels estudis postobligatoris
Eduquem en la interioritat
Obrim els ulls a altres realitats
Fomentem el treball i l’esforç
Promovem l’equilibri entre les tres dimensions de la persona
Potenciem el descobriment d’allò sagrat que hi ha en el cor de cada persona

Informació de contacte:

Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9.00 a 10.00 i de 15.30 a 17.30, Divendres només matins

Adreça: Carrer Diputació, 326 – 08009 Barcelona
Correu: secretaria@sagratcordiputacio.com

Telèfon: 93.265.63.61