Skip to main content

Atenció a la diversitat

Objectiu:
Preparar integralment a tot l’alumnat, per accedir amb èxit als estudis superiors.
Oferim itineraris adaptats als diferents ritmes d’aprenentatge:

Plans individuals
Flexibilitzant la durada del batxillerat

Personalitzem l’atenció a l’alumne amb necessitats especials o amb dificultats des de :

Les diferents matèries:
Es fa un seguiment personalitzat per part del professor/a

Pla d’acció tutorial:

Acompanya en les qüestions personals i acadèmiques.

Porta a terme un programa d’orientació professional i de formació humana
Facilita la comunicació amb les famílies
Personalitzem l’atenció a l’alumne amb necessitats especials o amb dificultats des de:

El Departament d’Orientació: Servei de Counseling
És un espai de comunicació orientat al canvi personal
Obert a tots els alumnes de batxillerat
Promou l’autoconeixement i la responsabilitat
Desenvolupa l’educació emocional i gestiona la resolució de conflictes
Acompanya en la presa de decisions i orienta en els estudis

El Departament de Pastoral:

Ofereix activitats de caràcter voluntari
Obert a tots els alumnes de batxillerat
Grups d’acció solidària, de voluntariat i de preparació per a la Confirmació

Comissions d’alumnes per a les Campanyes i Programa Agenda 21
Programa d’educació de la interioritat
Celebracions eucarístiques