Skip to main content

La nostra ciutat

Els alumnes de 1r han construït la maqueta d’una ciutat amb materials recilats com a tancament del projecte de medi.