Skip to main content

Instruments de percussió

Els nens i nenes d’Infantil desenvolupen el seu sentit rítmic utilitzant tot tipus d’intruments de percussió. Això també els ajuda a discriminar els diferents sons d’aquesta família d’instruments i a entendre la importància del silenci.