Skip to main content

L’escolta és el valor d’aquest curs

Durant aquest curs tenim un repte i una oportunitat: desenvolupar la capacitat d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, fer silenci al nostre interior per escoltar els altres, escoltar la realitat que ens envolta, capacitar-nos per a la sorpresa i l'admiració davant de tot allò creat i dignificar junts la vida de les persones.


Podem millorar la nostra escolta i que ens transformi a nosaltres i a la realitat en què habitem.

Escoltar (auscultare, en llatí) és, segons l'etimologia de la paraula, sentir amb delicadesa i atenció. En el fons, és ser atent amb l'altre. És una manera de manifestar-li el nostre respecte.

Escoltar de debò ens transforma. No ens deixa igual. Del procés de l'escolta en surten canviades les dues persones: qui comparteix i qui escolta si ha viscut una escolta autèntica.

Com totes les coses importants de la vida, necessitem aprendre-les. I no estarem sols!!!!