Skip to main content

Agenda 21

Des del curs 2010-2011 l’escola participa del projecte Agenda 21 escolar impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta manera, l’escola s’uneix al centenar d’escoles de la ciutat que fan passos, en el dia a dia dels centres, per avançar cap a un model més sostenible de l’activitat que tant l’alumnat, com el professorat, com el PAS duen a terme dins l’escola. D’ençà d’aleshores, a l’escola hem impulsat campanyes de sensibilització dins l’àmbit escolar per fer de l’escola un àmbit més respectuós amb l’entorn i alhora fer d’aquestes campanyes una eina pedagògica per treballar amb l’alumnat.
Recollida selectiva de paper

Per la seva pròpia idiosincràsia, a l’escola es consumeix molt paper, tant a les classes com en l’administració del centre. Després de dur a terme diverses accions de sensibilització, al llarg d’aquests cursos hem ubicat a les classes contenidors de reciclatge de paper així com caixes de fusta (fetes per alumnes del col•legi) que ens permeten tenir fulls per reutilitzar. El propi alumnat és el responsable de gestionar aquests dipòsits de paper, i fer-ne la recollida al punt centralitzat de recollida de l’escola.

Alumínim

Fruit d’una reflexió de l’Assemblea d’Alumnes de l’Escola, es decideix tirar endavant una campanya per reduir el consum de paper d’alumini en els esmorzars i donar a conèixer les seves alternatives. La feina feta al llarg del curs culmina amb un manifest redactat des de l’Assemblea d’alumnes, ratificada per la direcció de l’escola, en el qual es declara l’escola lliure de paper d’alumini. A primària cada any es fa un estudi de l’ús de l’alumini com a embolcall, la seva reducció i les alternatives que existeixen.

Recollida de la fracció orgànica i dels plàstics al menjador

Agafant la línia de treball del dret a l’alimentació, al menjador de l’escola es fa la recollida selectiva de la fracció orgànica i també dels envasos de plàstic. Aquesta iniciativa ens permet prendre consciència del menjar que podem arribar a malbaratar, així com ens ajuda a contribuir a separar els residus