Interioritat

L’ Educació de l’ Interioritat és el conjunt d’actuacions orientades a crear espais per a l’experiència, la consciència
i la comunicació de la dimensió interior de la persona.
Es treballa des de l’educació infantil fins al batxillerat, en forma de moments de silenci, relaxació, dinàmiques de grup, sessions de tutoria i tallers.
L’EDUCACIÓ DE LA INTERIORITAT S’OCUPA D’AQUESTES TRES DIMENSIONS:
· LA DIMENSIÓ CORPORAL.
· LA DIMENSIÓ PSICOLÒGICA (EMOCIONAL).
· LA DIMENSIÒ TRASCENDENT.
L’EDUCACIÓ DE LA INTERIORITAT és el previ a l’experiència de fe i el previ a l’anunci de l’Evangeli, que pot situar a la persona en el llindar de l’experiència del Misteri.
OBJECTIUS

· GENERAR PROCESOS DE CONSCIENCIACIÓ I INTEGRACIÓ DE LES DIFERENTS DIMENSIONS DE LA PERSONA.

· CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ UNITAT AMB ELS ALTRES, AMB LA CREACIÓ I AMB L’ABSOLUT.

Informació de contacte:

Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9.00 a 10.00 i de 15.30 a 17.30, Divendres només matins

Adreça: Carrer Diputació, 326 – 08009 Barcelona
Correu: secretaria@sagratcordiputacio.com

Telèfon: 93.265.63.61