Skip to main content

Taller de cocreació d’un còmic

El grup de l’optativa d’investigació de 3er d’ESO ha participat al @CRG Centre de Regulació Genòmica del Taller de cocreació del guió de còmic per a fomentar una bona salut pulmonar, dins el marc europeu del programa @TOLIFEISSGLOBAL.